Dodawanie zleceń

Informacje dla Zleceniodawców

Zlecenie może być składane wyłącznie przez Zleceniodawcę i winno zawierać szczegółowe warunki konieczne do jego realizacji. Zleceniodawca może złożyć dowolną ilość Zleceń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.
Zleceniodawca nie może wystawiać zleceń po cenie niżej niż 30 zł/h.. Wykonawca sam wybiera zlecenia, których chce się podjąć.

REJESTRACJA ZLECENIODAWCY

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych informacji, które powinny zawierać różne typy zleceń:

* Wypełnianie ankiet
- instrukcja wypełniania
- dane dotyczące badanego podmiotu
- zakres obowiązków

* Wprowadzanie danych
- dokładny zakres obowiązków
- szczegóły dotyczące realizacji

* Pisanie tekstów / Copywriting
- ilość potrzebnych tekstów
- długość tekstów podana w ilości znaków ze spacjami (zzs)
- typ tekstu i jego przeznaczenie
- tematyka i branża

* Dodawanie produktów do sklepu internetowego
- ilość produktów
- platforma sklepu
- zakres obowiązków

* Administracja stron
- typ prac (dodawanie produktów, moderacja komentarzy, obsługa sklepu)
- zakres czasowy

* Social media
- jakiego portalu dotyczy zlecenie (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, Pinterest itp.)
- ilość postów w danym czasie
- zawartość postów: tekst czy zdjęcia oraz informacja, po czyjej stronie leży przygotowanie publikowanych treści

* Wirtualna asystentka
- dokładny zakres obowiązków
- oczekiwane efekty

* Marketing szeptany
- ilość komentarzy i opinii do opublikowania
- branża

* Strony www
- ilość podstron
- jakie ma mieć funkcje

* Tłumaczenia
- język
- objętość tekstu
- typ tekstu
- branża i słownictwo

* Video
- rodzaj prac: nagranie video, edycja video, montaż
- długość nagrania
- szczegóły dotyczące realizacji
- tematyka nagrania

* Muzyka
- typ pracy: nagranie lektorskie, realizacja i produkcja nagrania, edycja nagrań
- długość nagrania
- typ nagrania


REJESTRACJA ZLECENIODAWCY